Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok, jest jedną z usług świadczonych przez Dom Pogrzebowy KALIA. Polega na otwarciu grobu i wydobyciu zwłok lub ludzkich szczątków. Ekshumację wykonuje się w przypadku przeniesienia szczątków w inne miejsce pochówku. Według prawa polskiego i rozporządzenia Ministra Zdrowia wszelkie działanie ekshumacyjne mogą być podejmowane w okresie od 16 października do 15 kwietnia, jedynie we wczesnych godzinach rannych. Obowiązkowa też jest obecność inspektora sanitarnego, który sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem ekshumacji.

Dokumenty wymagane przy ekshumacji zwłok:

Zgoda najbliższej rodziny w linii prostej (współmałżonek, rodzice, dzieci, wnukowie) lub pobocznej (rodzeństwo, dzieci rodzeństwa)
na otwarcie grobu,
Oświadczenie cmentarza na którym mają zostać pochowane szczątki osoby ekshumowanej,
Akt zgonu
Zgoda sanepidu na wykonanie ekshumacji.